Clivus Multrum is een komposttoilet. Het toiletafval wordt in een Clivus Multrum over een langere periode tot kompost met behulp van micro-organismen, ventilatie en vocht omgezet. Het proces heeft een aantal jaren nodig. Zie voor meer informative “Technologie”.

De Clivus Multrum container heeft een grote capaciteit waarin het toiletafval volledig wordt gekomposteerd. Dit neemt ongeveer 6 jaar in beslag. Kleinere toiletten hebben niet voldoende opslagruimte voor volledige kompostering. Het toiletafval moet dan ook regelmatig verwijderd en afgevoerd worden (en dat mag niet rechtstreeks in de natuur).

Clivus Multrum is het beste op zijn plaats daar waar weinig of geen water beschikbaar is, of als er geen rioolaansluiting is. Clivus Multrum is een ideal alternatief voor diegenen die duizenden liters water willen besparen.

  • Verwerking van toiletafval op locatie
  • Geen oppomp- of vervoerskosten
  • Geen waterverbruik (bij gebruik van de CL300 of CL400 modellen toiletstoelen)
  • Zeer weinig onderhoud
  • Laag electriciteitsverbruik (of helemaal geen bij istallaties zonder ventilator)
  • De container is relatief groot. Het volume is echter noodzakelijk om volledige kompostering te bewerkstelligen.
  • Indien u kiest voor een volledig waterloze toiletstoel is de afvoer een stuk groter dan bij een standard toilet. Echter, er zijn alternatieven indien dit een probleem is waarbij er heel klein beetje water verbruikt wordt.

De eerste stap is om het gebruik/volume te berekenen. Het gebruik bepaalt de grootte van de container. Een container van 1000 liter is in principe voldoende voor een huishouden van 4 mensen. Vervolgens is het belangrijk om te de positie van de toiletstoel ten opzichte van de container te bepalen, dit om het juiste type toiletstoel te kiezen. Tenslotte heeft de Clivus Multrum installatie een minimal een hoogte van 1.30m (voor de M100) onder de vloer nodig. Zie ook “Installatie”.

De lopende kosten van een Clivus Multrum zijn erg laag en u bespaart water, kosten voor het leegpompen van en septische tank en/of de kosten van een rioleringsaansluiting.

In principe heeft u geen vergunning nodig. Voor de zekerheid kunt u eventueel bij uw gemeente navragen.

Clivus Multrum is het originele product. We hebben meer dan 70 jaar ervaring. Als u onze aanwijzingen volgt dan garanderen wij dat het werkt.